یاری گروه امداد اسرائیلی به پناه جویان ایرانی در جزایر یونان
به روز شده در      سه شنبه 20 شهریور 1397     -   Tuesday September 11 2018

طی چند هفته گذشته این فرصت را داشتم که با آقای "یوتام پولیتزر" مدیر سازمان غیر انتفاعی اسرائیلی موسوم به "ایسرا-اید" یا "امداد اسرائیلی" مصاحبه ای داشته باشم. موضوع مصاحبه، چگونگی مساعدت این سازمان امداد به ایرانیان و مسلمانانی است که از سرزمینهای خود گریخته و برای زندگی بهتر در سر زمینهای دیگر به جزایر یونان رسیده اند.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
INSIDEFRONTCOVER_BEHKAR PEJMAN ATTONEY AT LAW
سازمان "ایسرا-اید" که در سال 2001 بنیاد گذاری شده است، تشکیلاتی غیر دولتی است که متعهد به ارائه خدمات حیاتی در  هنگام  وقوع مصائب بزرگ و کمکهای دراز مدت نیز هست.  داوطلبان تیم های پزشکی،  باز یافت ونجات، خدمات دوران نقاهت و بسیج اجتماعی در سازمان "امداد اسرائیلی"، طی دو دهه گذشته نخستین گروه نجات در خطوط مقدم امداد پس از بسیاری از فاجعه های بزرگ انسانی بوده اند.  چه در زلزله عظیم نپال در سال 2015 و رسیدگی به قربانیان طوفان "هاروی" در هیوستون تکزاس در سال 2017، و چه در عملیات نجات و رسیدگی به بازماندگان زلزله هائیتی در سال 2010 ، داوطلبان "ایسرا-اید" بدون هیچ چشمداشتی به یاری ضعیف ترین انسانها در سخت ترین دورانهای زندگی آنان شتافتند.
آنچه در پیش می آید بخشی از گفتگوی من با آقای پولیتزر است:
س- چرا سازمان غیر انتفاعی شما دست به چنین کمکهائی به آوارگان جنگها و مصیبتهای طبیعی می زند؟ انگیزه شما چیست؟
ج- ما این مسئله را مسئولیت خود میدانیم که هم به مثابه انسان و هم به عنوان شهروندان اسرائیلی - اعم از عرب و یهودی- به ضعیف  ترین انسانها در زمان وقوع بحرانها یاری برسانیم.
س- آیا میتوانید به ما بگوئید که چه در صدی از دریافت کنندگان کمک از شما، مسلمانان ایرانی و افغانی بوده اند و اینکه چه نوع کمکهائی را در یافت نموده اند؟
ج- در حدود 30% از آوارگانی که ما بدانها کمک کرده ایم ایرانی یا افغانی بوده اند. ما به آنها کمکهائی از قبیل خدمات پزشکی، آموزش درسی کودکان، مشاوره روانی پس از فاجعه، مدیریت و تعلیمات حرفه ای را ارائه نموده ایم.
س- شما سازمانی غیر انتفاعی مستقر در کشور اسرائیل هستید. چگونه این مسئله را که شما علاقمند به کمک به دیگر باوران هستید، به ایرانیان مسلمان و سایر غیر یهودیان توضیح میدهید ؟ 
ج- هدف و ماموریت اخلاقی "ایسرا-اید" نجات جانهای همه انسانهاست و ساختن پلهای دوستی  مابین اسرائیل و جامعه یهودی با سایر جهان. به بیان ساده، این کار، کاری است درست و پسندیده.  
  س- آیا میتوانید به خوانندگان ما عکس العمل پناه جویان ایرانی که به جزیره یونانی "لزبوس" می رسند، هنگامی که سازمان اسرائیلی شما به آنها کمکهای پزشکی، خوراکی، مسکن و غیره میرساند را توضیح دهید؟
ج- تمامی آوارگان مسلمانی که به آنها کمک میکنیم از اینکه عده ای عرب و یهودی اسرائیلی به آنها یاری می رسانند تعجب می کنند، اما در 95% از موارد، آنها از دریافت کمکهای ما خشنود هستند.
س- رسیدگی به پناه جویان دردمند، بیمار، گرسنه و خسته، حتی برای چند ساعت هم کار دشواری است. چگونه داوطلبان یهودی و غیر یهودی شما حاضر می شوند بدون دریافت حقوق، ماهها در این کمپ های آوارگان مشغول به خدمت باشند؟
ج- مشاهده تصاویر و فیلمهای آوارگانی که بدون هیچ یاوری در این جزایرسرگردانند، در صفحه تلویزیون و رسانه های اجتماعی برای ما بمراتب دشوار تر است. کسانیکه نزد ما داوطلب این خدمات میشوند این را وظیفه وجدانی خود میدانند که به کسانی که از شدید ترین فجایع انسانی رنج میبرند یاری رسانند.
 س- قدری در باره داوطلبان و ابعاد خدمات آنها توضیح دهید. 
ج- اینها شامل پزشکان، نرس ها، متخصصین خدمات اجتماعی، آموزگاران، روان پزشکان، مهندسین و در واقع انسانهای عادی هستند که برای مدت زمانهای دو هفته تا دو سال داوطلب می شوند. آنها از پیشینه ها و سنین گوناگونی برخوردارند. واضح است که داوطلبانی که با زبان فارسی آشنائی دارند برای ما حائز ارزش والاتری می باشند.
س- منابع مالی شما برای این همه کمکهای انسانی کدامند؟ آیا هیچ کمکی از دولت اسرائیل دریافت مینمائید؟      
 
نوشته کارمل ملامد
 
 
بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
تبلیع شماره 3
HEIDARI SAMAN
INSIDEFRONTCOVER_BEHKAR PEJMAN ATTONEY AT LAW
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015