اقدام به کشتن دومرد یهودی دربرابرکنیسای هن کوک
به روز شده در      جمعه 19 بهمن 1397     -   Friday February 8 2019

مرد 32 ساله ای به نام محمدعبدی محمد، امروزدردادگاهی درلس انجلس به اتهام اقدام به کشتن دومرد یهودی دربرابرکنیسای هن کوک پارک محاکمه می شود. او متهم است که با انگیزه تنفرقصد داشته با اتومبیل، آن دو نفررا زیربگیرد وبه همین دلیل هم برای تنفروهم اقدام به قبل محاکمه خواهد شد.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
دکتر کامران یدیدی
او در 23 نوامبرسال گذشته درحالی که اتومبیل خود را به سوی کنیسا می راند با عبارت های ضدیهودی و ناسزاگفتن، یهودیانی را که از کنیسا بیرون می آمدند ،مورد خطاب قرارداده و سپس با اتومبیل خود دورزده و در بازگشت به قصد حمله آن دو نفر،به سوی آنها رانده است. این رویداد در تقاطع خیابا ن های اوک وود ولابریا روی داده است.
محمد عبدی محمد که اکنون شهروند آمریکا است درسال 1990 همراه با خانواده اش، از کشورسومالی به آمریکا پناهنده شده است. گرچه پرونده بیماری روانی دارد ولی قاضی دستور محاکمه وی را صادر کرده است. 
 
بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
تبلیع شماره 3
تبلیع شماره 4
تبلیع شماره 5
تبلیع شماره 6
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس‌آنجلس
دکتر شهریار راد
دکتر کامران یدیدی
خدمات بیمه صوفی
حمید سلیمانیان
تراولور
وستوود ویزن
کیو مارکت
مجیک تل
جواد دهقان
ژرژ اسحاقیان
HEYDARI-SHAHRIAR
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015