زوال فاشیسم ولایت فقیه
به روز شده در      پنجشنبه 30 آذر 1398     -   Thursday November 21 2019

عرفان قانعی فرد
پس ازاعتراضات ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ بار دیگر چهره اختاپوس مذهبی در ایران، ترک برداشت و این شکاف پابرجا عمیق تر می شود. امروز جامعه ایرانی معترض به خروش آمده تا شاید هستی، هویت، ثروت و کیان بشریت رفته و غضب شده توسط ملایان جبار را بازپس بگیرد. حکومت ملایان در مقابل تجمع اعتراضی ایرانیان خشمگین، برآشفته، درمانده، بخت برگشته و به تنگ آمده از همه چیز قرار گرفته اند. مردمان ایران هم به دفاع از ایرانی آشفته، ویرانه و ورشکسته برخواسته اند که در زیر یوغ استبداد ملایان به تاراج رفته و هم این جامعه خفقان زده، افسرده، هراسیده، دلزده، وحشت زده و فقیر ضرورت را در تغییر می بیند و مسیر مردمان عبور از عمامه، عبا، نعلین، ریش و کنار گذاشتن جذابیت ولایت فقیه است. جامعه ای که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر

کشنده ترین سلاح مقابل ملایان، شعارهای مردم معترض و هم بسته است. "خامنه ای باید برود"؛ " رهبر‌ بی کفایت نمی خواهیم"؛ " مرگ بر اصل ولایت فقیه"؛ " رضا شاه، روحت شاد!". شعارهایی که حکومت ملایان و دستگاه های تبلیغات ولی فقیه و سانسور حکمفرما بر ایران کنونی را برآشفته کرده است. شعارهایی که نشانگر زوال اختاپوس مذهبی در ایران است و دستگاه ولی فقیه که رهاوردی جز فقر، بدبختی، درماندگی، ننگ و انزوا برای ایران و ایرانی در پی نداشته است.

خامنه ای رهبر عوامفریب، منفور، بی شهامت، غیر مسئول؛ دچار بیماری‌ و شیدائی خودشیفتگی افراطی است و به طور سادیسم وار علاقمند به تمجید و ستایش و مقبولیت است. مشابه بسیاری از رهبران فاشیست در طی تاریخ، اهل نمایش است. به عبارت دیگر، نبوغ خاصی در نمایش و معرکه گیری دارد. با گفتن " جان ناقابلی دارم، جسم علیلی دارم، بنده صاحب نظر نیستم" و...نمی شود جامعه ملتهب و معترض و همه چیز برباد رفته را آرام کرد. چهره او یادآور امیرالمومنین های جعلی، فاسد و خونخوار خلفای عباسی است؛ غرق در توهمات و عصبیت ایدئولوژیک  و بشدت خودبزرگ بین.

توهم های این ولی فقیه بربر و پرگو، ایران را به آشوب و ویرانی کشانده و مانع اصلی استقرار دموکراسی در ایران است. رفتار جاه طلبانه خامنه ای و دستگاه فاشیستی ولایت فقیه در طی ۴۰ سال دیکتاتوری و اختناق، موجب سلب اعتماد مردم زجرکشیده ایران شده و ادامه حضور خامنه ای بر قدرت پس از ۳۰ سال، برای ایران و ایرانی تهدید است.

فاشیسم با مرگ موسولینی و هیتلر نمرد، بلکه هنوز آثارش در ذهن آشفته و بیمار رهبرانی هرزه زبان ، فحاش و خون آشام مانند خامنه ای و بشار اسد باقی است و استبداد نظامی- امنیتی ولایت فقیه یادآور فاشیسم است.

خامنه ای دوست پوتین سرهنگ سابق ک.گ. ب  ( KGB)در روسیه ، شیفته چاوزو کره شمالی و فلسطین و جهاد اسلامی و حماس و حزب الله لبنان،  حرمتی برای حقوق مدنی، آزادی، پارلمان، مطبوعات، قلم، زنان، انسانیت، قانون، حقوق بشر، نسل جوان و ایران قائل نیست و به کسی هم پاسخگو نیست و این ۳۰ سال حکمرانی جبارانه، معتبرترین و گویاترین سند برای اثبات بی کفایتی و بی صلاحیتی او در مملکت داری است.

خامنه ای چند روز پیش در آغاز اعتراضات مثل خروشچف ، مشت گره کرد، تهدید فرمود، لاف زد و رجز خواند. در بالای منبر به شاه فقید ایران و خانواده او اهانت کرد. از اسم پهلوی  وحشت دارد. اما امروزه اسرار شبکه فراملیتی ترور در زمستان بی بهار ۱۳۵۷ در دامنه حادثه افشا شده است.

خامنه ای با اعتقادات توحش آمیز، هوس و جنون ترور، فرمان سلاخی و قتل مردمان را می دهد و آنها را اوباش می خواند. کابوس و وحشت او، سقوط بیت ولایت فقیه است و قدرت دستگاه جبار آخوندی

امروز بیشتر از پیش، خامنه ای مانند هیتلر سیاست خشم و هراس را در پیش گرفته. مسیر پولپوت ( polpot) و موسولینی را می رود. مانند عمرالبشیر و صدام حسین و قذافی، تا لحظه آخر تمایلی به ترک صحنه قدرت ندارد. به طور مضحک خود را ،"ربانی، مقدس، دارای وظیفه دینی- شرعی و ماموریت الهی یا رسالت خداوندی " می داند.‌ خامنه ای مثل موسولینی تصور دارد که همیشه حق با توست اما دیگر سخنانش مایه استهزا و ریشخند جامعه آگاه و هوشمند بویژه نسل جوان است. دیگر مردمان جامعه گوشهایشان را به موعظه های پوچ و دروغین،  تهوع آور و بی معنی علی خامنه ای بسته اند

خامنه ای در ۳۰ سال پیش، پس از مرگ خمینی با رأی و رضایت و اجازه مردم ایران، اختیار حکومت یک رژیم فاشیستی را در دست نگرفت، بلکه با حیله و تزویر و شیادی آخوندی،  قدرت را در چنگ گرفت. از نگاه تاریک مذهبی و منحط ایدئولوژیک او، "حکومت مردم" بی معناست و باید از گرده مردم بی خبر و نادان به اسم دین و اسلام سواری گرفت. اعتبار و آبرو میان جامعه ایران و جهان برایش ارزشی نداشته و ندارد. از دید حکومت فاشیستی " جامعه، فاقد ارزش است".

خامنه ای سمبل توحش و خباثت آخوندی و فاشیسم اسلامی، اسلام رادیکال ، جهادگر تروریستی و شیعه افراطی است.

امروزه خامنه ای ایران را به ‌پرتگاه نابودی و سقوط کامل کشانده است و مردمان ایران به اعتراضات برخاسته اند چون در میان فقر، محنت و نکبت و غم  بیشتر از این توان فرمان بردن از فاشیسم ولایت فقیه و ایدئولوژی واعظی آن را ندارند. طالب دمکراسی اند و آزادی و دیگر یک ملای علیل، وقیح، خشک مغز، خودکامه، هرزه زبان و سفیه نمی تواند بر هرم قدرت ملک و مملکت باقی بماند. سرانجامش دیر یا زود نابودی است.

خامنه ای دیکتاتور امروز ایران، با شیوه وحشیانه به سرکوب می اندیشد. روزگارانی در همان ایران چنگیز مغول بیشتر از خامنه ای،  مردم ایران را به خاک و خون نشانید. اما با جنایات بی شمار ره به جایی نبرد.

خامنه ای نمی داند که ارتش نازی و خمیرهای گشتاپو هم توان مقابله با مردم را نداشتند. ابزارهای سرکوب نظام دیکتاتوری و حکومت فاشیستی ولی فقیه منفور ایران هم عاقبت شکست می خورد. 

خامنه ای در ۳۰ سال حکومت استبدادی، هرگز نیاموخت که حفظ چنگال قدرت با خون، ره به جایی نمی برد. میلوسویچ هم بین صرب ها کمر به قتل عام بست. استالین  هم می خواست با خونریزی اراده خود را به مردمان‌ تحمیل کند.‌عاقبت آنها چه شد؟ سرنوشت خامنه ای هم بهتر از آنها نیست.

هدف خامنه ای در سخنرانی اخیرش، ایجاد رعب و وحشت است. ابزارهای سرکوب ملایان، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  (IRGC) و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (واجا) را به جان مردم ایران انداخته،  اما این آدمکهای مجنون هم با تانک و سرنیزه،  استعداد نمایش قدرت در مقابل خواست و اراده مردمان معترض یک جامعه را ندارند

موسولینی در ۲۲ جون ۱۹۳۹ به سربازانش گفت " رحم‌نکنید و با خشونت رفتار کنید!". در ۸۰ سال بعد هم خامنه ای همان سخنان را به زبان میراند و شیفته قتلگاه و قربانگاه هیتلری ساختن است. خامنه ای مثل فرانکو اگر ۱۳۰۰ نفر را هم در یک روز بکشد، غصه ای ندارد.  

طبعا مردم برآشفته و عصبانی و ناراضی ایران هم با دست خالی، این بار‌می خواهند به زبان خود خامنه ای، او را حالی کنند و به او بفهمانند. قبل از خامنه ای مردم فیلیپین و اندونزی هم از شر مارکوس و سوهارتو با دست خالی خلاص شدند

خامنه ای مانند هیتلر بدون داشتن چیزی در چنته، بلوف قدرت میزند. اما مثل هیتلر جاذبه شخصیتی ندارد. در وبسایت خود

القابی تقلبی و جعلی مانند رهبر مسلمان جهان، ولی امر مسلمین جهان، رهبر انقلاب ۵۷، حضرت آیت الله العظمی مدظله العالی،  نایب بر حق امام زمان و...برای خود قائل است. البته تقدس تا سر حد امکان، جزو اصول فاشیسم است

اما مردمان ایران با شعار " رهبر ‌بی کفایت، نمی خواهیم" ، مقابل ۳۰ سال دروغ، جهل، حماقت و ترس خامنه ای برخاسته اند و امروز هم «نبرد من خامنه ای» مانند «نبرد من هیتلر» مبارزه ای برای حفظ قدرت اختاپوس مذهبی در ایران و دستگاه ولایت فقیه است. کمترین ربطی به مصالح و منافع ایران و ایرانی ندارد هدف فاشیسم حفظ قدرت نظام دیکتاتوری است.

هیتلر آنقدر هوش داشت که به ترمیم اقتصاد آلمان بیاندیشد اما خامنه ای ، دارایی و ثروت و سامان ایران را صرف بلندپروازیهای ابلهانه و سفیهانه کرد و همیشه هم وقیحانه از حراج و نابودی ثروت ایران در جهت تروریسم  و یا هلال شیعی و ضدیت با آمریکا و اسرائیل خرسند به نظر میرسد....

ایامی، مردم آلمان دیگر تمایلی به همراهی با رایش سوم را نداشتند و روزی فرا رسید که دیگر صدای مشهور پیشوای خون آشام از رادیو پخش نشد. در ایتالیا و آلمان و اسپانیا هم زمانی آمد که صدها هزار نفر عکسهای قاپ گرفته دیکتاتورهای فاشیست برکنار شده را از دیوارها برداشتند و به سطل‌زباله انداختند و یا مردمان روسیه عکسهای اشتاین را سوزاندند. سرنوشت خامنه ای هم‌چنین است و چه بسا متهم مشهور به خلق جنایت سینمارکس آبادان عاقبت خود در آتشی که شعله ترکیده خواهد سوخت.

قطعا روزگاران یکی از هنرمندان ایرانی مشابه چارلی چاپلین که دیکتاتور بزرگ را به نمایش گذاشت،  پایان ولی فقیه فاشیست را به روی صحنه می برد. لاجرم مردم ایران آن روز را خواهند دید. مشتهای گره کرده مردمان معترض ایران و این اعتراضهای در حال جوشش و غلیان،  نشانه آن است که مردم می خواهند ایران به جنگ داخلی و تجزیه برسد اما ملایان خون آشام و تبهکار خواهان آنند.

خامنه ای و دستگاه جبار و فاسد ملایان با استفاده از سرکوب شدید و خونریزی و خلق جنایت،  نمی خواهند بسادگی دست از قدرت بکشند و شیفته و زبون قدرت و ثروت، نمایش جلو دوربین و افزایش تنش و خلق بحران هستند. ایران را مستعمره مصادره خویش می دانند و مردمان ایران را رعایا و بردگان خویش. با زور و فریب و خرافات و موهومات می خواهند مردمان ایران را به فرمانبرداری و اطاعت محض در مرداب سکوت و خفقان وادادند و فاشیست ها هم براین باور بودند که طبقه حاکم برتراند و همگان باید اطاعت کنند.

اما دیگر چهره اختاپوس مذهبی در ایران ترک برداشت و مایه تهدید و خطر واقعی ایران ادامه فاشیسم ولایت فقیه و حکومت جعلی اسلام ناب محمدی ملایان است.

ملایانی که ضد فرهنگ و هنر و تاریخ و تمدن ایران و ایرانی هستند و دیگر سخن امپراتوری فاشیست ملایان خواهان توحش است تا تمدن. اما پایان فاشیسم ولایت فقیه و حکومت ملایان مانند فروپاشی دیوار برلین و شوروی ، قطعأً « پیروزی بشریت» نام خواهد گرفت و ایران به کشوری دمکراتیک و آزاد مبدل می شود و قطعا آن روز جهان بحران مردمان شیفته آزادی و دموکراسی  در ایران، خواهد ایستاد

در آینده ایران، چه مشابه نروژ باشد چه کانادا، دموکراسی قوام و دوام خواهد گرفت. زوال فاشیسم ولایت فقیه،  ضرورت و جبر تاریخ است و ملایان ، ایران را با خود به ورطه کامل نابودی نمی کشانند. گرچه امروزه روز حال ایران خوش نیست و ایران در حال پاره شدن، گسست، انحطاط و نابودی است.

حتی اگر چند روزی هم این جنبش اعتراضهای مردمی موقتا ساکت شود، خاموش شدنی و قابل کنترل نیست . خاموشی و نابودی کامل آن، اوج ساده نگری و خوش خیالی است. آخرالامر،  جامعه صبور و زجرکشیده و داغ دیده ایران راه سنگلاخ و طولانی رسیدن به آزادی را افتان و خیزان خواهد پیمود

نویسنده مقاله: عرفان قانعی فرد

بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021