کرونا آخرین میخ بر تابوت مذهب و خرافات در ایران نوروز علم و دانش برای ایران در آستانه نوروز طبیعی
به روز شده در      جمعه 16 اسفند 1398     -   Friday March 6 2020

در سابقه 500 ساله مذهب شیعه در ایران که به زور شمشیر قزلباشان خونخوار سلسله صفوی در ایران به مذهب اکثریت تبدیل شد برای حفظ آن تنها راه این بود که به مردم بباورانند که امامان و امامزادگان از نیروی فوق العاده ای برخوردارند. نیرویی لایزال که شفا می دهد، خوشبخت می کند، زن را به وصال مرد مورد علاقه اش می رساند، به زن نازا نیروی باروری می بخشد و... و. این لاطائلات و این خرافات در دوران حکومت جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته به میزان فوق العاده ای بیشتر و بیشتر شد. در برابر هر بلای طبیعی و غیر طبیعی روحانیت شیعه هم چنان در جهت دروغ گویی و توجیه مذهبی این بلایا بود. برای نمونه در واقعه زلزله بم گفتند مردم گناه کرده اند بنابراین این زلزله اتفاق افتاده است و بخشی از مردم ناآگاه نیز آن را پذیرفتند، در مورد قربانیان سیل و خشکسالی و جنگ و... همه را به مرقدهای مطهر! امام و امامزاده حوالت دادند.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
ketab gift
اما این بار کرونا تمامی معادلات 500 ساله این حضرات را نقش بر آب کرد و مردم ایران متوجه شدند که هیچ یک از آنها به یاری اشان نمی آید مگر علم و دانش پزشکی و سایر علوم مدرن. از بقعه ها جز بیماری و نکبت و دروغ چیزی عاید مردم ما نمی شود. هر چند همه در در سوک عزیزان و هم میهنان خود هستیم این دستاورد بسیار مهم در تاریخ است که مشت روحانیون دروغین را باز کرد و ثابت شد بقعه ها و مرقدها پیش از آن که شفا بخش باشند تولید بیماری می کنند. ملت ایران در آستانه نوروز طبیعی به نوروز علم و دانشی رسید که بر خرافات و موهومات غلبه نهایی کرد. 
 
بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
INSIDEFRONTCOVER_BEHKAR PEJMAN ATTONEY AT LAW
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015