پیام نوروزی ۱۴۰۰ نه به جمهوری اسلامی
به روز شده در      یکشنبه 24 اسفند 1399     -   Sunday March 14 2021

ایرانشهر: بر سر سفره هفت سین این پیام را بنویسیم هر چند با «س» شروع نمی شود طنین فریاد « نه به جمهوری اسلامی» را رساترکنیم
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
MICHAEL M. PARTO
هم میهن !
فریاد « نه به جمهوری اسلامی»جای جای ایران طنین افکن شده است.
این صدای مردمی است که عزم جزم کرده اند تا بساط جمهوری اسلامی، این مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه، دموکراسی، پیشرفت و حقوق بشر را برچینند. فرارویش کارزار « نه به جمهوری اسلامی»در پیوند با دیگر حرکت های سیاسی و مدنی نوید دهنده هم سویی و هم گرائی بیشتر مبارزات آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم ایران برای رهایی ازجمهوری اسلامی است.
هموطنان میهن دوستی که قلب و ذهنتان سرشار از آرزوی آزادی و آبادی ایران است:
بیاییم خواست « نه به جمهوری اسلامی» را محور همبستگی ملی قرار دهیم تا با برپائی جنبشی بزرگ و فراگیر خاک ایرانزمین را برای همیشه از فقر و نکبت رژیم سیاه جمهوری اسلامی پاک کنیم
بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
MICHAEL M. PARTO
MANSHOORY MIKE
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021