کسری بودجه کالیفرنیا در 2017
جری براون فرماندار ایالت کالیفرنیا اعلام کرد این ایالت تا تابستان سال آینده با 1.6 میلیارد دلار کسری بودجه مواجه خواهد شد.
این خبر رسانی در حالی صورت می‌گیرد که کمتر از 4 سال از زمان تعیین میزان بودجه ایالتی، تعادل سازی و پیش بینی‌های لازم د‌ر مورد هزینه‌ها می‌گذرد.
جری براون در ادامه می‌افزاید در حال حاضر روند رشد درآمد و بازده مالی کالیفرنیا سیر کاهشی پیدا کرده است.
وی اضافه کرده‌است در زمان کنونی طرح‌های 179 میلیارد دلاری ایالتی که برای ارتقا کیفیت نظام آموزش در نظر گرفته شده بود، مسکوت مانده‌اند چرا که نخست می‌بایست به دنبال راه حلی برای کاهش رشد کمتر هزینه‌های  مدارس عمومی ‌بود.
سخنان براون در حالی عنوان می‌شود که در مصوبه پایانی بودجه کالیفرنیا، بنا به ادعای خود جری بروان هزینه‌های مربوط به بیمه همگانی اوباما کر لغو نخواهد شد. 
براون در پایان گفته‌های خود به کمک 1.5 میلیارد دلاری دولت فدرال امریکا اشاراتی داشت و گفت قرار است با روی کار آمدن دولت جدید دونالد ترامپ، پروسه واگذاری این بودجه کمکی به کالیفرنیا و خدمات اجتماعی این ایالت تسریع یابد.
 
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015