مسافرخانه عربها
نویسنده : حمیدرضا ایروانیان

در این کتاب می خوانید:

- تو باید بهتر از هر کسی فهمیده باشی منظور من از کشیدن این خطها چی بود. دنبال بهونه می گردی؟

- من باید چی رو بفهمم؟

- هم چیز رو.

- من یه دخترم، یه دختر پر از احساس ... دنیای من دنیای یک شاخه گله ... می فهمی؟ یه بار بهت گفتم، برات تعریف کرد... بهت گفتم تو خیابونا دنبال یه چیزی بودم برای هدیه دادن به تو ... اما چیزی پیدا نمی کردم! کنار یه دکه وایسادم. چشمم به یه مجله خورد . عکس روی مجله، یه شاخه گل بود. همون موقع فکری به ذهنم رسید. دستم به طرف مجله دراز کرد. شاخه گل رو از روی مجله برداشتم و به تو دادم. به تو که عزیزترینم بودی.

- چقدر جالب، چقدر زیبا!

- برو، مزخرف میگی ... مگه یادت نیست چی گفتی؟

- چی گفتم؟

- گفتی دوباره شروع کن ... گفتم چی باید شروع کنم؟

برای خرید کتاب اینجا را کلیک کنید

 

 

تبلیغات
MICHAEL M. PARTO
MANSHOORY MIKE
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021