مرجان جهانشاهی نماینده سوشیال سکیوریتی در کالیفرنیا
«مرجان جهانشاهی» از سال 1998 مدافع و نماینده سوشال سکیوریتی و SSI- SSA است.

 

 

وی پیگیر امور مربوط به مدیکل و مدیکر، ناتوانی کوتاه مدت و درخواست تجدید نظر در شهرهای کالیفرنیای شمالی و جنوبی بویژه لس انجلس و ارنج کانتی می باشد. 

 
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
INSIDEFRONTCOVER_BEHKAR PEJMAN ATTONEY AT LAW
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015