جمعی از پژوهشگران خواستار عدم تخریب دیوار تصویر زندگی جورج واشنگتن شدند
در پی رأی هیئت مدیره اداره آموزش سان فرانسیسکو در ماه جون2019 برای تخریب نقاشی دیواری 83 ساله یکی از دبیرستان های این شهر به سبب نمایش زندگی جورج واشنگتن و تحقیر نژادی علیه سیاهپوستان و سرخپوستان، بیش از 400 نفر از پژوهشگران در اعتراض به این تصمیم درخواست نمودند که از نابود کردن این نقاشی دیواری خودداری شود.

این افراد بر این باورند که  تصویر مورد نظر با اینکه مفهوم تحقیر نژادی در آن دیده می شود، بخشی از تاریخ آمریکا نیز می باشد.  

در برابر این درخواست، 100 نفر نیز با حضور در راهرو دبیرستان درخواست نمودند، هر چه زودتر این نشانه دوران نژادپرستی و برده داری از برابر دیدگان دانش آوزان محو شود.

هواداران نگهداری این نقاشی دیواری درحال گردآوری امضاء برای تغییر رأی هیئت مدیره اداره آموزش سان فرانسیسکو در تلاش هستند ، واقعیت تاریخی را از واقعیت امروز دور نگه دارند.

 

تبلیغات
تبلیع شماره 3
تبلیع شماره 4
تبلیع شماره 5
تبلیع شماره 6
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس‌آنجلس
دکتر شهریار راد
دکتر کامران یدیدی
خدمات بیمه صوفی
حمید سلیمانیان
تراولور
وستوود ویزن
کیو مارکت
مجیک تل
جواد دهقان
ژرژ اسحاقیان
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015