لادن ناصری خبرنگار بلومبرگ استعفا کرد
لادن ناصری خبرنگار بلومبرگ که ‌مدت ۱۴ سال با این خبرگزاری همکاری می کرد از مقام خود استعفا کرد.
 

 

وی ‌در یادداشت کوتاهی به مناسبت استعفایش نوشت، دلم برای همکارانم و هم چنین روحیه تسخیرناپذیر بلومبرگ تنگ خواهد شد، ولی اکنون زمان ماجراجویی دیگری است.

گفتنی است کار خبری لادن ناصری در بلومبرگ بر موضوع های ایران متمرکز بود.

 

تبلیغات
HEIDARI SAMAN
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015