دالیا خلیلی، نماینده کارکنان در امور دادرسی در دادگاه های فدرال و ایالتی کالیفرنیا
به روز شده در      دوشنبه 13 اسفند 1397     -   Monday March 4 2019

دالیا خلیلی به عنوان نماینده کارکنان برای امور دادرسی در دادگاه های فدرال و ایالتی کالیفرنیا فعالیت می کند. وی عضو فعال جامعه حقوقی کالیفرنیا است که دارای تجربیات فراوانی در زمینه شاکیان خصوصی و مسائل مرتبط با آن می باشد.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
تراولور

خانم خلیلی موفق به حل و فصل مواردی ازقبیل آزارواذیت جنسی، تبعیض نژادی، تبعیض بین کارکنان ناتوان و یا باردار، همچنین فسخ غیرقانونی قراردادهای موکلین خود شده است. وی همچنین دارای تجربیات قابل توجهی در زمینه حل و فصل مسائل مربوط به حقوق و دستمزد کارگران در زمینه ادعاهای مربوط به نقض ساعت استراحت و صرف غذا، حداقل حقوق و دستمزد وتخلفات اضافه کار و طبقه بندی نادرست کارکنان می باشد.

نامبرده تمام کارهای مربوط به دادرسی مدنی اززمان شروع پرونده تا محاکمه و فرآیند دیوان محاکمه را انجام می دهد. خانم دالیا خلیلی به عنوان وکیل اصلی دردادگاه هایی با هیئت منصفه و یا بدون هیئت منصفه، و نیز دادرسی های میانجی گرانه خدمت کرده است. او دریک دادگاه که وکالت دو قربانی آزارجنسی را درلس آنجلس به عهده داشت، مبلغ 500 هزاردلار برای خسارات جسمی وعاطفی و همچنین 2 میلیون دلارمجازات تنبیهی برای شاکیان خود دریافت کرد. وی نیز توانست مبلغ اضافی وکالت پرونده ای را بالغ بر950 هزاردلار به دلیل نتیجه فوق العاده و کار برای وکالت شاکیان کسب نماید. 

خانم خلیلی اقدامات موفقیت آمیزی ازجمله مخالفت با قضاوت ها و سایر تصمیم گیرهای محرمانه انجام داده است. وی هم چنین به موفقیت هایی درزمینه صدورگواهینامه وحل وفصل پرونده های حقوق و دستمزد وساعات کاری شامل حل و فصل 7 گانه پس ازتصویب اولیه و نهایی نائل شده است. 

برای اطلاع بیشتر می توانید به سایت زیر مراجعه فرمایید.

https://www.maternlawgroup.com/our-firm/our-people/dalia-khalili/

 

 

بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
تبلیع شماره 3
تبلیع شماره 4
تبلیع شماره 5
تبلیع شماره 6
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس‌آنجلس
دکتر شهریار راد
دکتر کامران یدیدی
خدمات بیمه صوفی
حمید سلیمانیان
تراولور
وستوود ویزن
کیو مارکت
مجیک تل
جواد دهقان
ژرژ اسحاقیان
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015