اخبار مربوط به :     ایالت های آمریکا


کتاب شکوفه آذر کاندید بهترین کتاب بوکر اینترنشنال 2020
شکوفه آذر در سال 2010 با کشتی از ایران فرار کرده و به استرالیا پناهنده شده است. پدر او شاعر و مترجم بوده و شاید به همین دلیل او همیشه دلش می خواسته بنویسد و سفر کند.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
HEIDARI SAMAN
فرهنگی و هنری

اقتصاد و تجارت
احیای « عرق سگی» در کانادا
پیش از آن که حاکمان مستبد اسلامی، مصرف الکل را ممنوع کنند، ایران خود میراث شراب های گوناگون بود. در واقع، در اوایل سال550 قبل از میلاد، کورش کبیر و قانون گذاران پارسی پیش از هر تصمیم مهم شراب می نوشیدند و مست می شدند و روز بعد هوشیارانه درباره آن مسئله بحث می کردند. در صورتی که به توافق می رسیدند، قانون جدیدی به تصویب می رسید که در اینجا می توان به عبارت « مستی و راستی » اشاره کرد. این شعار بر روی بطری های « عرق سگی» چاپ شده است، این نوشیدنی درجه یک توسط شخصی ایرانی در کانادا برای احیای فرهنگ میهن خود ایجاد شده است. ...


رسانه‌های ایرانی

علمی و پزشکی

ورزشی

حقوقی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015