اخبار مربوط به :     ایالت های آمریکا


افزایش شمار زندانیان اداره مهاجرت و تقاضای پناهندگی
گزارش سفر مارک تاکانو نماینده کنگره آمریکا از زندان اداره مهاجرت در کالیفرنیا نشان از افزایش شمار مهاجران هندی و تقاضای پناهندگی از سوی آنان دارد و نسبت به کل درخواست کنندگان از کشورهای گوناگون، 40 درصد هندی هستند که در پرسشنامه درخواست پناهندگی به زندانی شدن و احتمال اعدام از سوی حزب حاکم در هند را کرده‌اند.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
فرهنگی و هنری

اقتصاد و تجارت

رسانه‌های ایرانی

علمی و پزشکی

ورزشی

حقوقی

تبلیغات
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015