اخبار مربوط به گروه :     کتاب های برگزیده


روایت ماندگاری
نویسنده: هما سرشار / انتشارات: بنیاد کیمیا / سال : 1401 / چاپ: اول
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
ّّFazeli
در روز جهانی حقوق بشر، بی‌بی‌سی از ایران می خواهد به اذیت و آزار کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی پایان دهد
امروز به منظور بزرگداشت 10 دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، بی‌بی‌سی از ایران درخواست می کند تا به روند رو به افزایش اذیت و آزار و تهدید فرا‌مرزی خبرنگاران و کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی پایان دهد. درخواست توقف آزار و اذیت روزنامه‌نگاران بی‌بی‌سی فارسی در شرایطی مطرح می‌شود که جایزه صلح نوبل «به خاطر تلاش برای حراست از آزادی بیان که پیش‌شرط دموکراسی و صلح پایدار است» به ماریا رسا و دمیتری موراتوف، دو روزنامه‌نگاری اعطا شده که با شرایطی مخاطره‌آمیز مواجه بوده‌اند. ...

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021