اخبار مربوط به :     واشنگتن دی‌سی


دالیا خلیلی، نماینده کارکنان در امور دادرسی در دادگاه های فدرال و ایالتی کالیفرنیا
دالیا خلیلی به عنوان نماینده کارکنان برای امور دادرسی در دادگاه های فدرال و ایالتی کالیفرنیا فعالیت می کند. وی عضو فعال جامعه حقوقی کالیفرنیا است که دارای تجربیات فراوانی در زمینه شاکیان خصوصی و مسائل مرتبط با آن می باشد.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
حمید سلیمانیان
فرهنگی و هنری

اقتصاد و تجارت

رسانه‌های ایرانی

علمی و پزشکی

ورزشی

حقوقی

تبلیغات
تبلیع شماره 3
تبلیع شماره 4
تبلیع شماره 5
تبلیع شماره 6
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس‌آنجلس
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در ارواین
دکتر شهریار راد
دکتر کامران یدیدی
خدمات بیمه صوفی
همایون خرسندی
فرزانه حریت
حمید سلیمانیان
تراولور
وستوود ویزن
کیو مارکت
مجیک تل
جواد دهقان
ژرژ اسحاقیان
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015