اخبار مربوط به گروه :     برگزیده اخبار


واکنش جامعه یهودیان ایرانی امریکایی در باره جنبش اخیر ملت ایران
ایرانشهر: بیانیه ای از سوی فدراسیون یهودیان ایرانی امریکایی به تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ و شب سال نو یهودیان به دفتر ایرانشهر رسید که پشتیبانی خود را از ملت ایران در برابر رژیم ملایان اعلام کرده است: متن کامل ترجمه شده این بیانیه به شرح زیر است.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
ّّFazeli
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021