اخبار مربوط به گروه :     سیاسی


تنها کاندیدای ریاست جمهوری در تاریخ آمریکا که زبان فارسی می داند.
در درازای بیش از ۲۳۰ سال که از انتخاب شدن یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری به عنوان رییس جمهور می گذرد ،
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
Shiraz
تبلیغات
تبلیع شماره 3
HEIDARI SAMAN
INSIDEFRONTCOVER_BEHKAR PEJMAN ATTONEY AT LAW
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015