اخبار مربوط به :     ایران


یگانه مقدم نامزد دریافت جایزه اسکار برای انیمیشن کوتاه شد
اثر هنرمند نوجوان ایرانی «یگانه مقدم» با عنوان «یونیفورم ما» نامزد دریافت جایزه اسکار برای بهترین فیلم انیمیشن کوتاه شد.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

علمی و پزشکی

بزینسی، فرهنگی، هنری

نکته به نکته ( بیژن خلیلی)

برگی از کتاب و میز مطبوعات با بیژن خلیلی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright ©