اخبار مربوط به گروه :     معرفی کتاب


«قطار چهارشنبه ها»
نویسنده: انیسا دهقانی ، انتشارات: ناکجا (فرانسه) ، سال انتشار: 2023
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
دکتر کامران یدیدی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021