اخبار مربوط به گروه :     معرفی کتاب


معرفی کتاب: رضاشاه، فرزند ایران
کتاب «رضاشاه، فرزند ایران» زندگینامه سیاسی مردی است که از میان مردم برخاست و هنگامی که ایران ما در حال فروپاشی و پریشانی بود آن را نجات داد و به راه ترقی و سربلندی برد. هشت دهه پس از خاتمه پادشاهی او می بینیم که تقریبا هرچه در ایران هست در زمان سلطنت وی و بدون کوچکترین کمک خارجی بنیان نهاده شد. این کتاب برای اولین بار در شرکت کتاب به چاپ رسیده است.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
دکتر کامران یدیدی
معرفی کتاب: پادگان
برگرفته از کتاب «پادگان »: « افسر ارتش برای جنگ با دشمن خارجی آموزش دیده بود. نگرش او کشتن هم میهن نبود. ... حقوق افسران ارتش شاهنشاهی حتی در درجه امیری به زحمت می توانست مخارج زندگی شرافتنمدانه را تأمین کند. ... ارتش فقط دیدن لباس های نظامی و واکسیل و نشان های بر سینه نبود. یک زندگی پر از محرومیت و بی خوابی، تلاش و کوشش برای انجام پروژه های دفاعی در جهت نگهداشت شرف انسانی و سربلندی ملت ما بود که جز با از خودگذشتگی این امر امکان پذیر نبود.» دکتر دانش فروغی(ص 125) ...

تبلیغات
دکتر کامران یدیدی
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021