اخبار مربوط به :     جنوب کالیفرنیا


قتل فجیع جمال خاشقجی، نمادی از برادر‌خواندگی ایران و عربستان
چنین بنظر میرسد که تنها تفاوت دو حکومت مذهبی عربستان سعودی با جمهوری اسلامی در اینست که حکومت قبیله ای عربستان مخالفان را سر می بُرد و مُثله میکند؛ ولی جمهوری اسلامی در ایران آنان را ناپدید میکند، خوددار زنی میکند و ای کورش زعیمست قلبی میدهد.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
فرهنگی و هنری

اقتصاد و تجارت

رسانه‌های ایرانی

علمی و پزشکی

ورزشی

حقوقی

تبلیغات
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015