اخبار مربوط به :     جنوب کالیفرنیا


رئیس دانشگاه UCLA: باید زودتر برای جمع آوری چادرهای هواداران فلسطینی اقدام می کردیم
جین بلاک، رئیس دانشگاه UCLA که برای پاسخگویی در مورد اغتشاشات در این دانشگاه در برابر کمیته ویژه قرار گرفته بود،گفت: "ما باید با بهره مندی از آینده نگری، بیاندیشیم هنگامی که امنیت جامعه ما به خطر می افتد، چگونه و چه زمانی عمل کنیم. ما باید برای برچیدن چادرهای هواداران فلسطین زودتر اقدام می کردیم تا این گونه تنش ایجاد نشود."
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
HEIDARI SAMAN
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
با تصویب قانون جدید از نفوذ دشمنان خارجی آمریکا از جمله ایران و قطر به مراکز دانشگاهی جلوگیری خواهد شد
بنابه گزارش میدل ایست فروم، ایالت آلاباما قانونی را با عنوان H.B.330 در تاریخ 6 ماه می سال 2024، به تصویب رساند که از دانشجویان دانشگاه های آمریکا در برابر نفوذ دشمنان خارجی محافظت می کند. بنا بر این لایحه که از سوی مت وودز و تنی چند از نمایندگان مجلس ارائه گردید، هر گونه حمایت مالی تحت عناوین مختلفی از جمله فاند و هدیه به دانشگاه های آمریکا از سوی دشمنان خارجی بویژه کشورهای ایران و قطر تحت نظارت دولت قرار خواهد گرفت. ...


علمی و پزشکی

بزینسی، فرهنگی، هنری

نکته به نکته ( بیژن خلیلی)

برگی از کتاب و میز مطبوعات با بیژن خلیلی

تبلیغات
HEIDARI SAMAN
دکتر کامران یدیدی
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright ©