اخبار مربوط به گروه :     علمی و پزشکی


کشف پناهگاه وحشت در چین و بر ملاشدن جنایات ژاپن
باستان‌شناسان پناهگاهی را در چین پیدا کرده‌اند که ظاهراً مربوط به دانشمندان ژاپنی در جنگ جهانی دوم می باشد و ادعا می‌شود زمانی از این پناهگاه برای آزمایش‌های انسانی زنده، از جمله قرار گرفتن در معرض سلاح‌های بیولوژیکی و تشریح زنده اسیران چینی استفاده می‌شده است. آنها مدعی‌اند که این پناهگاه می‌تواند مدارک جدیدی را در مورد جنایت‌های جنگی واحد بدنام 731 ژاپن آشکار سازد.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
دکتر کامران یدیدی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021