بازگشت ماهیگیری از کف اقیانوس در کالیفرنیا
به روز شده در      جمعه 6 دی 1398     -   Friday December 27 2019

بر اثر تغیرات در اکولوژی آب‌های اقیانوس آرام، صنعت ماهیگیری با تورهای سنگین و گسترده بر کف اقیانوس از اول پانویه 2020 به آبهای کالیفرنیا باز می‌گردد و منطقه وسیعی را که 3 برابر رودآیلند (Rhode Island) می‌باشد را با تصویب گروه های زیست محیطی کالیفرنیا، گستره ماهیگیری از کف اقیانوس می‌نماید.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
Mike-Rahbarian
به سبب اختلال‌های زیست محیطی، کرانه‌های اقیانوس آرام در کالیفرنیا و اوروگن، این صنعت ماهیگیری را از دست داده بود و اکنون با این تصویب و تغییرات زیست محیطی، هزاران مایل مربع، نه تنها به ایجاد کار و درآمد برای ماهیگیران ویژه کف اقیانوس فراهم می‌نماید، بلکه کمک بزرگی به ایالت کالیفرنیا در عرضه ماهی بیشتر با قیمت ارزان‌تر و درآمد بیشتر برای ایالت کالیفرنیا خواهد بود. 
 
بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
INSIDEFRONTCOVER_BEHKAR PEJMAN ATTONEY AT LAW
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015