رمزگشایی از سخنان محمد جواد ظریف در رابطه با ویروس کرونا
به روز شده در      دوشنبه 4 فروردین 1399     -   Monday March 23 2020

یکی از فوائد بحران ، بمانند شیوع ویروس کرونا و‌رویارویی با تصویر مرگ ونیستی این است که مجموعه ای از خطا ها و عذاب وجدان هایی که افراد در طول زندگی، در خود پنهان کرده بوده‌اند، رو می آیند و یقه آدم را می گیرند. این وزیر (با پوزش بسیار) که به ماله کش رژیم شهرت دارد، هم اکنون دست مغفرت و توبه به آسمان بلند کرده و خطاب به اصول گرایان، ‌ اما در واقع به مردم سخنانی ایراد کرده است. غافل از این که خطاهای فاحش این رژیم ویروسی، در طول چهل و‌اندی سال مثل کرونا نیست که با رعایت بهداشت و حبس خانگی چند هفته ای بر طرف شود.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
HEIDARI SAMAN
 یاو از ملتی که با دستان تهی خود را قرنطینه کرده اند، در خواست می کند که از این فرصت استفاده کرده، فکر خود رابکنند و سروم بخشش این رژیم را در ذهن خود تزریق کنند تا روز بعد از کرونا، ما ملت در بند، مانند عروسک های کوکی، تماما و در بست به عملکرد ها و‌ بگیر وببندها و غارت های رژیم مصون، بی اعتنا و بی خیال شده و از بهشت قرنطینه خود به جهنم دره این حضرات سقوط آزاد کنیم! این وزیر خارجه نه تنها به چند زبان و فرهنگ خارجه التفات دارد، گویا به چند گویش داخله نیز مسلط است. برای آن ها که به اشارات او آشنایی ندارند، چکیده اظهارات و‌مانیفست توبه او بدین قرار است:« ما دولت ضمن نصیحت به اصول گرایان، آمادگی خو‌د را برای سر پوشی همه خطاهایمان اعلام می داریم (سوال و کنجکاوی موقوف!). و حاضریم که با دوستان و دشمنان ظاهری هم‌ یک جوری کنار بیاییم. واز شما ملت نیز می خواهیم که هر جور شده کوتاه بیایید و «همه با هم...» فراموش کنیم. یعنی انگار نه انگار که زمان چهل سال گذشت. ما از آن همه کشتار و ناله و شیون و زاری و غارت درس نگرفتیم زیرا مثل ویروس به ما سرایت نمی کرد. اما حال که با وجود این ویروس منحوس، تصویر جهنم و پل صراط و چهره مخوف تر از خود یعنی نکیر و ‌منکر را نزدیک دیده و تاب رویارویی با شما ملت و خطاهای بالا زده را نیز نداریم، ناگزیریم که فعلا با زبان خوش به شما تذکر بدهیم. در غیر این صورت، با یاد گیری روش جدید و تجربه اندوزی از کرونای عزیز، شما را برای مصونیت سازی به طرح های جدید خود و استراحت دوباره به سوراخ موش های قرنطینه بعدی خواهیم فرستاد. بعد نگویید هشدار ندادید. آذوقه و ماسک و تصمیمش با شما! والشیطان اعلم.» در پاسخ به این وزیر که خودش را پاک‌ به کوچه نفهمی زده و ظاهرا به اصول گرایان انتقاد کرده آن هم با تقلید از فرهنگ سیاسی همان کشور های خارجه‌ی دشمن که برای ظاهرسازی و ساکت کردن مردم، گروهی از دولتمردان را به انتقاد از دولت وا می دارند، باید گفت که سگ زرد برادر شغال است و توبه گرگ.....
 
بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
INSIDEFRONTCOVER_BEHKAR PEJMAN ATTONEY AT LAW
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015