راهپیمایی کوکلاکس کلان ها
به روز شده در      جمعه 6 تیر 1399     -   Friday June 26 2020

شریف دپارتمان کانتی لوس انجلس اعلام کرد که از خبر و یا شایعه برگزاری راهپیمایی در روز جمعه از سوی Ku Klux Klan ها آگاه هستند ولی هیچ شایعه و احتمالی را سرسری نمی‌گیرند و شبکه‌های اجتماعی را در مورد این خبر پیگیری میکنند.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
MANSHOORY MIKE
با توجه به این که خبر راهپیمایی در شهر لنکستر بوده و شورای شهر نیز از آن آگاه است و چون هیچگونه تقاضای اجازه برگزاری به شهرداری نرسیده، می‌توان آن را در حد شایعه و احتمال تلقی کرد، لیکن هشیاری را از دست نداد. 
برگزاری این راهپیمایی در روز لغو برده‌داری و در دورانی که در هفته گذشته 2 جوان سیاه پوست در شهرهای پالمدل و ویکتورویل با طناب از درخت آویزان شده بودند، هشیاری پلیس را چند برابر می‌کند. 
بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
MICHAEL M. PARTO
MANSHOORY MIKE
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021