تیم ویژه ای برای حل مشکل پرداخت حقوق بیکاری تشکیل شد
به روز شده در      یکشنبه 12 مرداد 1399     -   Sunday August 2 2020

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا اعلام کرد که تیمی از کارشناسان را برای حل مشکل اداره EDD برای پرداخت بیمه دوران بیکاری شکل داده است تا بیدرنگ وارد عمل شوند و شرایط ناگوار انتظار بیش از یک میلیون نفر برای دریافت حقوق بیکاری را حل کنند.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
Ferdows
این تیم ویژه، برنامه ای را طراحی خواهند کرد تا در 45 روز، پاسخگوی مشکل رو به افزایش باشند و به اصلاح نظام پرداخت حقوق بیکاری و روزآمد کردن کامپیوترها و نرم‌افزارها خواهد بود. از ماه مارچ 7/8 میلیون نفر در کالیفرنیا تقاضای حقوق بیکاری نموده‌اند و بسیاری نتوانسته‌اند حقوق خود را در دوران مشکلات اقتصادی دریافت نمایند و تلفن‌های این اداره نیز جز صدای اشغال و یا انتظار پاسخی نداشته است. این اداره باید در 14 روز نخستین چک یا پاسخ را می‌فرستاد لیکن هم اکنون 9/51 درصد عقب است. 
بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015