تلاش جمهوریخواهان برای برکناری گوین نیوسام ادامه می‌یابد.
به روز شده در      چهارشنبه 3 دی 1399     -   Wednesday December 23 2020

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا که سال دشواری را با بیماری کرونا در ایالت از یک سو و مشکلات اقتصادی ناشی از آن از سوی دیگر تجربه می‌کند و به زودی وارد سال دوم مشکلات خواهد شد، با اوجگیری مخالفت‌ها با راهکار در خانه ماندن او، به ویژه با بسته بودن رستوران‌ها و محدودیت مراکز نیایش، هم اکنون با گردآوری امضا از سوی مخالفان برای بازخوانی او و برکناری قانونی شتاب می‌گیرد.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
MANSHOORY MIKE

  شاید در شرایط عادی، گردآوری ۵/۱ میلیون امضا کمی دشوار و زمان‌دار جلوه می‌کرد لیکن در شرایط کنونی توجه بیشتری را جلب می‌نماید و با گردآوری این امضاها، در برگه‌های رای ۲۰۲۲ نام او برای برکناری به رای همگانی گذاشته خواهد شد. 

بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
MICHAEL M. PARTO
MANSHOORY MIKE
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021