زندان های نوجوانان با جرم های کوچکتر در کالیفرنیا بسته می شود
به روز شده در      جمعه 12 خرداد 1402     -   Friday June 2 2023

تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
دکتر کامران یدیدی
پس از دو سال دیرکرد، کالیفرنیا به سوی بستن زندان های نوجوانان گام برمی دارد و با پایین آوردن سطح جرائم نوجوانان، شرایط تغییر و اصلاح نظام زندان های نوجوانان پیش رو می باشد. 
 
زندان هایی که در گذشته نزدیک به 10 هزار زندانی نوجوان از 58 کانتی کالیفرنیا را نگهداری می کردند، باید نوجوانان با جرائم جدی را در 11 زندان نگه دارند و دیگر نوجوانان با جرائم کوچکتر را که دارای مشکلات روانی و اعتیاد هستند، را در بیمارستان های روانی بستری نمایند تا شاهد مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر نباشند.  
 
از سوی دیگر با نظارت بیشتر بر شرایط مدیریت زندان ها، موضوع سوء استفاده جنسی دختران نوجوان از سوی افسران و نگهبانان زندان روی ندهد. 
 
هیأت نظارت بر شرایط زندان ها و کنشگران عدالت برای نوجوانان در راستای یافتن راه های اصلاحی برای جداسازی نوجوانان با جرم جدی از زندانیان با جرم کوچکترمی باشند. 
 
بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
دکتر کامران یدیدی
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021