تجمع مخالفان و موافقان روز غرور دگرباشان در مقابل دبستان ساتیکوی
به روز شده در      جمعه 12 خرداد 1402     -   Friday June 2 2023

تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
دکتر کامران یدیدی
بامداد آدینه سوم جون در مقابل مدرسه ابتدایی ساتیکوی، حضور مخالفان و موافقان روز غرور و افتخار دگرباشان، پلیس را برای پیشگیری از درگیری به این منطقه کشاند. 
 
پیشتر در دبستان ساتیکوی، یک پرچم دگرباشان که توسط آموزگاری تراجنسیتی نصب شده بود، سوزانده شد.
 
پدر و مادرهای دانش آموزان با در دست داشتن تابلوهایی در یک سوی خیابان ایستاده بودندکه بر روی آنها نوشته شده بود: « فرزندانمان را به حال خود رها کنید»، « انتخاب خانواده ها مهم است». 
 
این گروه در اینستاگرام خود تأکید کرده بودند که اعتراض ما به هیچوجه حمله به جامعه دگرباشان نیست و اهمیت برابری را درک می کنیم. این گروه از خانواده خواسته اند که فرزندان آنها در خانه بمانند و به مدرسه نروند.  آنها می گویند: « این بچه ها معصوم هستند و در خانه ایمن تر می باشند.» 
 
بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
دکتر کامران یدیدی
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021