قضاوت با وجدان بيدار شما
به روز شده در      جمعه 10 آذر 1402     -   Friday December 1 2023

دو بیانیه ای که در زیر بدان اشاره می گردد به همراه مطلبی که در آگست سال 2014 درباره جنگی که حماس علیه اسرائیل به راه انداخت، پیش تر منتشر شده اند. متاسفانه ثمره باقی ماندن حماس تروریست پس از گذشت 9 سال، ادامه انجام همان عملیات تروریستی البته با ابعادی بس بزرگتر بوده است.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
HEIDARI SAMAN
اگر اسرائیل در آن زمان عزم خود را جزم کرده بود و آن را نابود می کرد، فاجعه های بعدی به ویژه فاجعه 7 اکتبر رخ نمی داد و متعاقب آن بی گناهان فلسطینی که حماس آنها را سپر بلای خود می کند، کشته نمی شدند. این بار نیز اگر از روز نخست پس از 7 اکتبر، حماس خود وسایل جنگی اش را تسلیم و گروگان های بیگناه را آزاد می کرد، فاجعه های بعدی به وقوع نمی پیوست. 
 
قضاوت با وجدان بيدار شما
در گرماگرم تهيه  ويژه نامه تروريسم که اينک تقديم حضور شما می شود، متاسفانه جنگ جديدِی در خاورميانه شعله برکشيد که بر آن شديم دو نظرگاه را در دو بيانيه که انعکاس يافته است روبروی هم قرار دهيم تا شما داوری كنيد که مسئول اين خون و خونريزی كيست و يا چه کسانی هستند؟
 
بيانيه گروهی از فعالان ايرانی- يهودی در باره جنگ حماس و اسرائيل
  در زماني که جنگ هاي مذهبی اسلامی، بخش بزرگی از خاورميانه را به خون کشيدهاست و ميهن ما را نيز سالهاست  که درگير فجايع داخلي نموده است، يک بار ديگر گروه تروريستی حماس نايره جنگی کور را در نوار غزه  به راه انداخته است. چه کساني، چه سازمانهايی و چه دولتهايی مسئول شروع جنگ و خون بی گناهانی هستند که بر اين زمين مقدس ريخته شده و می شود.آغاز کننده جنگ، مسئوليت نتايج جنگ را نيز بر دوش می کشد.
الف- سازمان حماس که از سال 2006 سرنوشت مردمان غزه را که به آن رأی دادهاند، در دست گرفته است، به مانند هيتلر و حزب نازی که مردم آلمان را به گروگان گرفته بود، آغاز کننده اين جنگ با شليک 300 موشک به سوی اسرائيل (پس از قتل سه نوجوان بيگناه و غير نظامي يهودی) بوده است. هدف حماس به مانند رايش سوم چنانچه در مرامنامهاش آمده است، حذف يهوديان و نابودی کشور اسرائيل می باشد. برای رسيدن به اهداف غير انسانی خود حاضر به انجام هر اقدامی  بدون اعتنا به مصالح اعراب مقيم غزه يا هرگونه شرايط انسانی و اصول اخلاقي بين المللي است. از جمله:
الف- موشک باران مناطق مسكونی و غيرمسكونی اسرائيل به هدف کشتن یهودیان و اعراب اسرائيلي.
ب- استفاده از مناطق مسکونی، بيمارستانها، مدارس و مساجد برای استقرار نيروها و تجهيزات نظامی و تبديل اين مناطق به اهداف  نظامی.
پ- ساختن تونل از داخل غزه به مناطق مختلف اسراييل براي فرستادن خرابکاران از طريق اين تونلها و کشتن افراد نظامی و غير نظامی و گروگانگيری.
ت-  مصرف کمکهای  بشردوستانه جهانی که سر به بيليونها دلار می زند، در راه  خريد موشک و خمپاره و ايجاد تونل و تربيت خرابکار، برای  ضربه زدن به اسراييل و کشتار يهوديان به جای صرف آن براي  آبادانی و ترقی  فرهنگ و بهداشت و ایجاد کار و در نهايت رفاه اهالی غزه.
ج-  دولتهای عقب مانده و ارتجاعی عرب و اسلامی که با صرف بيليونها دلار در شبکههاي خبري جهانی، راه اندازی تظاهرات خشونت آميز و تشويق و تحريك به يهودیکشی در كشورهای مختلف به خصوص اروپايی و با دروغ بافی می خواهند گناه اين فاجعه را به گردن اسرائيل و يهوديان بيندازند.
چ-  حكومت جمهوری اسلامی ايران که از عوامل اصلی برپايی جنگهای مذهبی در لبنان، سوريه و عراق بوده و عامل اصلی جرقه زدن جنگ بين اسراييل و لبنان بوده است، بزرگترين تامين کننده کمکهای مالی، تسليحاتی و سياسی به سازمانهای حماس و حزب الله در اين چند ساله بوده است. اين در حالی است كه حكومت  جمهوری اسلامی ايران علي رغم خواست مردم ايران که در سال 2009 اعلام کردند:"نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران" به تشنج آفرینی در منطقه ادامه می دهد که اساسی ترين دليل آن منحرف کردن مبارزه مردم ايران عليه حکومت خودکامه خود میباشد.
در اين هنگامه خونبار، ايرانيان معدود و فرصت طلب  که خود را روشنفکر، چپ،  سوسياليست، کمونيست و ملي- مذهبی می نامند و يا خود را انساندوست معرفی و قلمداد ميکنند (البته فقط در مقابل کشور و ملت اسرائيل و نه در مقابل کشتار سوريه يا عراق يا نيجريه يا ساير كشتار هاي بين المللي) ضمن ريختن اشک تمساح  فقط برای قربانيان فلسطينی در مقابل  اسرائيل، مسئوليت را بمانند دولت جمهوری اسلامی بر دوش اسرائيل  قرار دادهاند و مسئوليت حماس را به عنوان شروع کننده جنگ جديد بطور کلی نديده گرفتهاند. اين به ظاهر روشنفکران  و اسلافشان همانهايی هستند که يک بار نسخه بدبختی ايران را با پيشکش کردن سرنوشت ايران و ايرانی به خمينی و حواريونش پيچيدند.
ما امضا کنندگان اين بيانيه اعلام مي داريم:
1) ما بطور جدی طرفدار صلح کامل و عادلانه برای هر دو ملت هستيم.
2)هر کس با موجوديت کشور اسراييل به عنوان کانون ملي يهوديان مخالفت می کند، نه تنها اسرائيل ستيز بلکه يهود ستيز است.
3)دولتهايی که به گروه تروريستی حماس کمک میکنند در آرمانهای آن نيز که اسراييل ستيزي و کشتار يهوديان است، مشارکت دارند.
 4)بر مبنای، پاداش کلوخ انداز سنگ است، ما همه مسئوليتهای خسارات جانی و مالی جنگ را بر عهده حماس و كشورهای پشتيبان آن يعنی جمهوری اسلامی، قطر و ترکيه می دانيم.
 5) ما حق دفاع را حق هر كشوری منجمله اسرائيل می دانيم.
6) با توجه به اين که  گروههای تروريستی در غزه بر سر کارند و سرنوشت اهالي آن منطقه را در دست دارند ما هوادار غيرنظامی کردن غزه هستيم تا از خونريزیهای بعدی جلوگيری شود.
ما به ايرانيان آزاديخواه ياد آوری می کنيم که يهوديان همواره روابط دوستانه و مهر آميز با ايران و ايرانيان داشته  و حاصل اين دوستی بهروزی و پيشرفت دو سوی اين رابطه بوده است. ايران آزاد و دموکرات میتواند منشأ صلح و احترام متقابل با همه ملتها در منطقه باشد.
به تاريخ 29 جولای 2014
 
بيانيه گروهی از اساتيد ايرانی دانشگاه های آمريكا و اروپا در مورد فاجعه روزهای اخير در غزه
 
بمباران بی امان غزه که امروز وارد يازدهمين روز خود شد تا بحال 214 نفر کشته بجا گذارده، بسياری را مجروح يا عزادار کرده و به بسياری ديگر آسيب های غيرقابل جبران روحی وارد نموده است.  در اين شرايط، آيا جامعه جهانی حق دارد بپرسد: تا به چه هنگام بايد صبر کرد تا اهالی اين “بزرگترين زندان زمين” از محاصره اقتصادی و خونريزی ادواری اسرائيل نجات يابند؟  
حملات اخير اسرائيل بحران غزه را تشديد کرده، هزاران ساکن فلسطينی آنرا در جستجوی امنيت نسبی به ساير مناطق اين سرزمين پر جمعيت گسيل نموده است. دستگاه تبليغاتی اسرائيل عمليات اخير که طی آن بسياری از اماکن مسکونی يا تأسيسات غيرنظامی هدف قرار گرفته اند را “حملاتی با دقت عمل جراحی” خوانده است.  هر ناظری که از شفقت و عقل سليم برخوردار باشد حق دارد بپرسد چگونه بمباران منطقه ای که يکی از متراکم ترين نقاط جمعيتی جهان است و لذا اکثر قربانيان آنرا افراد غير نظامي و کودکان تشکيل می دهند مي تواند مصداق «حملاتی با دقت عمل جراحی» محسوب گردد؟ اگر استفاده از استعاره پزشکی «جراحی» در اين مورد مجاز باشد بايد آن را جراحی بدون بيهوشی خواند.  سازمانهای مدافع حقوق بشر در مورد نتايج مزمن حملات حاد اخير اسرائيل هشدار داده در اين مهم به جامعه بين المللی پيوسته اند. 
ما امضا کنندگان زير (اساتيد ايراني دانشگاه های آمريكا و اروپا) اين دور تازه از حملات خشونت بار خودسرانه بر عليه مردم فلسطين را محكوم می كنيم.  گستره و ژرفای تلفات و خسارات ناشی از اين حمله، که اسرائیل آن را براي رسيدن به اهدافش در فرسايش قدرت اندک نظامی سازمان حماس هزينه ای قابل قبول می شمارد نزد ما غير قابل قبول و مخالف وجدان بشری محسوب می شود. ما باور داريم که قتل و ترور نظام يافته فلسطينيان نقشه حساب شده دولت نتانياهو برای نابودی ائتلافی ملی ميان فلسطينيان، و بهانه ای برای اشغال و غصب زمين، آب، و معاش فلسطينيان است. کساني که مکررا از «حق دفاع» اسرائيل در برابر موشک های حماس سخن مي گويند اما در برابر تلفات بيش از 200 نفر فلسطيني در اين دور از حملات اسرائيل بی تفاوت باقی مانده اند بايد در مورد «حق دفاع» فلسطینیان نيز پاسخگو باشند. چه کسی از آنها در برابر هجوم های غير قانونی و بمب های اسرائيلی که از جت های آمريكايي فرو می ريزند محافظت خواهد کرد؟
اهل انصاف و وجدان در سراسر جهان نسبت به اين حملات سبعانه اسرائيل معترض و از بی اعتنائی آن به حق حيات انسانها منزجرند. ما قاطعانه همه انواع خشونت – به خصوص خشونت نسبت به نوجوانان و بی گناهان – را محکوم کرده، قطع فوری بمباران غزه و نيز پايان محاصره غزه را خواستاريم.  
همچنين، ما تقاضای سازمان عفو بين الملل از سازمان ملل متحد را تاييد می كنيم كه : ” هيئتی مستقل به غزه و اسرائيل گسيل دارد تا موارد تخلف از قوانين بين المللی حقوق بشر از سوی همه مسئولين مناقشه را مورد تحقيق قرار دهد. اين نخستين گام قاطعانه برای حصول اطمينان از مسئوليت مرتکبين جنايات جنگي يا ساير تخلفات جدی در برابر اعمالشان خواهد بود.”
  26 تير 1393، 17 جولاي 2014
امضاء کنندگان بیانیه:
اروند آبراهاميان، اردشير امير ارجمند، سعيد امير ارجمند،  گلبرگ باشی، آصف بيات، علی پايا، حميد دباشی، محمد سهيمی، محمود صدری، اميد صفی، فريده فرهی، محسن کديور، فاطمه کشاورز، حسين کمالي، داريوش محمد پور، زيبا ميرحسينی، علی اکبر مهدی، علی مير سپاسی
 
نویسنده مقاله: بیژن خلیلی
 
بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
دکتر کامران یدیدی
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright ©