دادخواهی ارامنه از ترکان عثمانی و کردان مزدور
بر اساس اسناد و مدارک فراوان ارمنی و به زبانهای مختلف غربی، ستم و زورگویی و کشتارهای دسته جمعی از ارامنه به دست ترکان عثمانی و مزدوران کرد که به بهانه های واهی صورت گرفت، از سال های 1860 میلادی تا بعد از سال 1920 میلادی، یعنی بیش از نیم قرن طول کشید، حدود دو میلیون تن ارمنی در شهرهای مختلف سرزمین آناتولی که بعدا به ترکیه تغییر یافت، به عناوینی مانند قحطی، بیماری، بی خانمانی، کشتارهای گروهی و ... جان خود را باختند. امروزه 24 آوریل 1915 میلادی ، نوعی سمبل بی رحمی و وحشی گری و فقر فرهنگی امپراتوران از خدا بی خبر عثمانی، از دیدگاه ارامنه به مثابه لکه ننگی بر پیشانی ترکیه دیده می شود.
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
INSIDEFRONTCOVER_BEHKAR PEJMAN ATTONEY AT LAW
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015