زنگی های گود قدرت: نقش سیاسی و اجتماعی جاهل ها و لات ها در تاریخ معاصر ایران
پیوند آخوندیسم و جاهلیسم: این ها علاقمند به اسلام هستند و اگر یک روزی یک کارهایی کرده اند، عرق دینیش بوده، این ها نوکر امام حسین هستند، در عرض سال همه فکرشان این است که محرمی بشود، عاشورایی بشود و به عشق امام حسین سینه بزنند، خرج بکنند، چه بکنند و از این حرف ها، از این ها خاطر جمع باشید
 
پیوند آخوندیسم و جاهلیسم: این ها علاقمند به اسلام هستند و اگر یک روزی یک کارهایی کرده اند، عرق دینیش بوده، این ها نوکر امام حسین هستند، در عرض سال همه فکرشان این است که محرمی بشود، عاشورایی بشود و به عشق امام حسین سینه بزنند، خرج بکنند، چه بکنند و از این حرف ها، از این ها خاطر جمع باشید( سخنان آیت الله خمینی درباره جاهل ها و لات ها) تلنگر را این پرسش زد: نمی دانم این قدرتی که شما اروپایی ها را بر ما مسلط کرده چیست، و موجب ضعف ما و ترقی شما چیست؟ اگر سرآغاز تاریخ معاصر میهنمان را پرسش عباس میرزا، فرزند فتخعلی شاه قاجار از مسیو ژوبر ، و تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش فرض کنیم، یعنی از هنگامه شکست ایران در جنگ های ایران و روس تا به امروز، با تاریخی پر فراز و نشیب و شگفت انگیز روبرو خواهیم شد. هدف این نوشتار پرداختن به بحث و گفتمان درباره نقش سیاسی ئ اجتماعی یکی از گروههای اجتماعی درگیر در این رخدادها، یعنی گروه لوطی ها و جاهل ها و لات ها در برخی از دوره ها و مقاطع است. گروه اجتماعیی که مهر خود را بر بسیاری از رخدادهای اجتماعی و سیاسی زده و حضور فعال و تاثیر گذار سیاسی و اجتماعی داشته اند.اکثر روشنفکران و کوشندگان سیاسی و فرهنگی با برخوردهای کلیشه ای، متفرعنانه و غیر مسئولانه ارزش و اهمیتی برای این گروه اجتماعی قائل نشده اند .حضور بخش بزرگی از گروه اجتماعی لات ها و جاهل ها در کودتای 28 مرداد 1332، شورش 15 خرداد 1342 و انقلاب بهمن 1357 ، فتح بابی در راه دستیابی به تحلیل واقعی درباره این گروه است که علیرغم تاثیر گذاریش بر سیر دگرگونیها و تحولات سیاسی و اجتماعی، جایش در معرفت شناسی اجتماعی و جامعه شناسانه خالی است.
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
INSIDEFRONTCOVER_BEHKAR PEJMAN ATTONEY AT LAW
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015