افزایش مصرف هروئین در بین جوانان در کالیفرنیا
انتشار داده‌های آماری سال ۲۰۱۶، در ایالت کالیفرنیا از سوی اداره بهداشت عمومی، نشانگر افزایش میزان مراجعه‌کنندگان جوان به مراکز فوریت‌های پزشکی بیمارستان‌ها به سبب استفاده از هروئین است. در این گزارش آماری ، بیمارستانها ، تنها در سه ماه نخست سال ۲۰۱۶، شمار ۴۱۲ نفر از جوانان ۲۰ تا ۲۹ سال را برای مسمومیت ناشی از مصرف هروئین ثبت کرده‌است در حالی که در کل سال ۲۰۱۵ همین مراجعان تنها ۱۵۰۰ نفر و برای سال ۲۰۱۲ میزان ۱۰۰۰ نفر ثبت شده‌اند و این مقایسه نشان می‌دهد که میزان ۴۱۲ مراجعه برای سه ماه نخست ۲۰۱۶، بیش از دو برابر میزان سه‌ماه نخست ۲۰۱۵ است. 
برای همین سه ماه نخست سال ۲۰۱۶ در ریورسایدکانتی کاهش از ۸۹ نفر به ۶۸ نفر و در سن‌برناردینو‌کانتی کاهش از ۵۹ به ۴۹ بوده است. افزایش در ارنج کانتی ۳ برابر و در لوس‌انجلس کانتی ۲ برابر گزارش شده است. 
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015