پیشنهاد آرنولد برای تغییر حوزه‌های انتخاباتی کالیفرنیا
آرنولد شوارزینگر فرماندار پیشین کالیفرنیا که به عنوان قهرمان بازنگاری مناطق انتخاباتی برای کالیفرنیا شناخته می‌شود، بار دیگر خواستار تغییرات حوزه‌های انتخاباتی برای کنگره امریکا در سطح کشور شد. 
او در یک پیام ویدئویی که برای همگان ارسال کرده است می‌گوید در امریکا روت کانال دندان، ترافیک و راه بندان و عسکبرداری و نمونه برداری از روده و بسیاری از موارد دیگر بیشتر از نمایندگان کنگره برای مردم آشنا هستند. 
شوارزینگر اشاره می‌کند که در فاصله سال‌های 2002 تا 2010، 256 نفر در انتخابات کنگره تکرار شده‌اند و این افراد در یک روند سنتی رای می‌آورند و دوباره انتخاب می‌شوند و هیچ گونه منفعتی برای جایگاه انتخابی خود به همراه نمی‌آورند.
فرماندار پیشین کالیفرنیا گفته است با ارائه نقشه جدیدی در تقسیم بندی حوزه‌های انتخاباتی، می‌توان افراد تازه و مستقل را به کنگره امریکا وارد کرد.
 
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015