مخالفت جمهوریخواهان با افزایش مالیات بر مصرف بنزین
در جریان همایش جمهوری خواهان در ساکرامنتو که در ساختمان جدید این حزب برپا شده بود، جمهوریخواهان با شادمانی پیروزی دونالد ترامپ به عنوان ریاست جمهوری و داشتن کنترل بر هر دو مجلس سنا و نمایندگان در واشنگتن را جشن گرفتند.
در این همایش 4 قطعنامه به تصویب رسید که از سوی تی پارتی یا دست راستی‌رین بخش حزب ارائه شده بود.
این قطعنامه‌ها در حمایت از طرح ممنوعیت ورود شهروندان هفت کشور با جمعیت عمدتا مسلمان از جمله ایران، توقف بیمه درمانی اوباما، مخالفت با طرح دموکرات‌ها در خواندن کالیفرنیا به عنوان پناهگاه همه پناهجویان و افزایش مالیات بنزین از سوی فرماندار جری براون در سال جاری بوده است.
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015