اخبار مربوط به گروه :     رویدادها


برگزاری پنل بحث و گفتگو با عنوان« نقش جنسیت و زنان در اعتراضات کنونی ایران» در دانشگاه UCLA
مطالعات ایرانی دانشگاه یوسی ال ای (UCLA) در نظر دارد پنل بحث و گفتگویی با عنوان « نقش جنسیت و زنان در اعتراضات کنونی ایران» برگزار کند. این جلسه در روز یکشنبه 30 اکتبر 2022 ساعت 11:30 صبح به وقت غرب آمریکا(پسفیک تایم)از طریق زوم به زبان فارسی برگزار می شود.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
دکتر کامران یدیدی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021